Обучения по Лийн

1. Как възниква Lean. Намаляването на времето за производство като основна цел. Основни инструменти - 5S, Канбан, Poka-Yoke, Kaizen, Jidoka, Heijunka, JIT и др. (1 ден)


2. Дефиниции за стойност. Кое носи стойност на нас и кое на клиента? Как да намалим ненужните процеси. Как да увеличим стойността за клиента? Основни видове загуби. Как се търсят загуби в производството? План за премахване на загубите. (1 ден)


3. 5S - практическо упражнение за прилагане на най-популярния инструмент на Lean. Разглеждане в детайли 5-те стъпки и как практически се изпълняват. Защо много компании не могат да реализират успешни 5S проекти. (1 ден)


4. Идеята за едноелементния поток. Push или Pull. Как се реализира подобен вид производство или извършване на услуги. Дали едноелементния начин на работа е най-ефективен. Каква е разликата между едноелементен начин на работа и работа с партида от 1 брой. Какво е Канбан. Видове буфери. Как се използват буферите и защо са ни необходими. (1 ден)


5. Подобряване на оперативната работа. Създаване на ефективен визуален мениджмънт. Каква информация се слага на таблата с измерители. Как се правят кратки и ефективни оперативки. (1 ден)


6. Методи за анализ. Ишикава. 5-те Защо. Парето. Други методи. Събиране на симптоми и търсене на основния проблем. Как по време на работа да правим бързи и ефективни анализи. (1 ден)


7. Как се създават вътрешни обучители. Лидери или мениджъри. Как да обучавате служителите си. Как се правят мини проекти за постоянни подобрения. Какво е Kaizen и как да го прилагате. (1 ден)


8. Създаване на проект за прилагане на Lean. Избиране на екип. Поставяне на задачите. Етапи от проекта, срокове и отговорници. (1 ден)


9. Проследяване на проекта - отчитане на резултатите и корекции при срещане на затруднения. (4 дни, разпределени в 1 месец)


10. Представяне на проекта - резултати, проблеми, визия за бъдещето. Какви ще са следващите проекти. (1 ден)