Производство по поръчка или как да произвеждаме по време на криза

Пазарът след старта на пандемията се промени драстично. Поръчките намаляха драстично и започна борба за всяка една поръчка. Много компании се наложи да освободят част от персонала си и сега работят с много ограничен ресурс. Най-често използвания начин на работа - Производство за Склад (Make To Stock) вече не е приложим. Той изисква блокиране на много средства и чакане на поръчка, която може никога да не се появи. Сега е важно да се запазят финансовите ресурси и в същото време да се произвеждат търсените от клиентите продукти. Тъй като пазарът е свит не е ясно какви точно ще са поръчките. Това означава, че най-добрият начин на работа е да се произвежда само по поръчка (Make To Order). Този начин на работа е свързан с блокиране на много малко средства, спрямо Производство за Склад. За да преминете от този начин на работа към Производство по Поръчка трябва да направите реинженеринг на цялата Ви производствена система. Това започва от зареждането на материали, през планирането на производството, създаване на графици и доставка до клиента.

Кратки срокове за производство

Кратките срокове за производство винаги са привличали повече клиенти, които са склонни дори за платят повече, ако ще произведете търсения продукт за 1 седмица по-рано. Това тласка и много компании да пълнят складовете си с готова продукция, за да могат бързо да изпълняват поръчки на клиентите си. Сега пазарът иска да се запази този кратък срок. За да може фабриката да предложи такъв кратък срок, трябва да се промени цялата система, по която се работи. Намаляването на срока за производство не е достатъчно. Новият по-кратък срок трябва да е по-кратък от този на конкурентите Ви. Компанията, която може да произведе търсия продукт най-бързо, с качеството, което клиентът го иска, ще вземе поръчките. В момента не е възможно да складирате готова продукция и бързото преминаване към Производство по Поръчка трябва да стане веднага!

Особености на внедряване на Производство по поръчка

Ползите:

  1. Малко затворени пари за материали. Оптимизация на материалите също може да се внедри. Имаме такава разработка.

  2. Малко складово пространство за готова продукция. Трябва Ви само за текущите поръчки, които чакат да бъдат натоварени. Няма да Ви трябва персонал за обслужването на склада.

  3. Може да предлагате допълнителни модификации към продукта, каквито всеки отделен клиент може да поиска.

Има едно важно условие, което задължително трябва да изпълните - да произвеждате с драстично по-кратки срокове, отколкото сте работили досега.

Как бързо да преминете към производство по поръчка

В света до момента най-добрата система за производствено планиране е Синхронното Производствено Планиране. Този начин на планиране и организация на процесите в цеха най-добре уплътнява ресурсите и увеличава скоростта, с която произвеждате. След като внедрите този начин на работа ще намалите драстично времето за производство. Синхронно планиране може да се внедри и без нуждата от софтуер. В зависимост от обема и разнообразието на поръчките, се определя дали имате нужда от софтуер или може да планирате само с бяла дъска и магнити. Ако имате софтуер, то той може да се пренастрои, за да работи по логиката на Синхронното Планиране. Другия вариант е с външен софтуер. Ние използваме Frepple.

Стъпки за внедряване на Синхронно Планиране

1. Балансиране на производствения поток срямо скоростта на тясното място (т.нар. „Барабан“). Той диктува темпото на цялата производствена линия, защото е най-бавното звено. Ползата е, че се намалява незавършеното производство на линията и това улеснява преминаването на материалите и създаването на готов продукт много по-бързо. След тази стъпка много лесно се вужда реалния капацитет на производството. В много компании капацитета е силно занижен и се работи с над 30% скрит капацитет.


2. Скоростта на производствената линия трябва да е равна на скоростта, с която тясното място може да работи. Широките звена не трябва да са натоварени на 100%, защото това ще увеличи драстично незавършеното производство. Налага се от време на време тези места да спират работа. Това е контролиран процес и има методи за точното известяване кога да се спре и кога да се започне пак работа. Тази стъпка е една от най-трудните, не защото не може да се реазлизира, а защото е трудна за разбиране и контролиране от мениджърите. Ползите от нея са огромни!


3. Целият производствен план трябва да е организиран спрямо тясното място. Тук трябва да споменем, че има голяма разлика между планиране и производствен график. В много компании производствения график липсва. В него е описано в колко часа, в тясното място ще започне да се работи поръчка номер 100 и ще отнеме 1 час да бъде изпълнена операцията. След това ще се започне работа по поръчка номер 120 и ще продължи 30 минути.


4. Трябва да е ясно, че скоростта на тясното място е равна на скоростта на цялата производствена линия. Ако фабриката има само една производствена линия, това означава, че скоростта на тясното място е равна на скоростта на цялата фабрика. Ако тясното място спре за 1 минута, все едно цялата фабрика не е работила 1 минута. Изчислете разходите за поддъжка на фабриката за 1 месец, разделете ги на работните минути и ще разберете колко скъпо Ви струва 1 минута престой на тясното място. От друга страна ако подобряваме тясното място, например вместо то да работи 6 часа на смяна, напрвим така, че да работи 6 часа и 15 минути, това ще увеличи производителността на цялата фабрика.


5. Увеличаване производителността на широките места няма никакъв смисъл. Това ще увеличи незавършеното производство, опашките пред машините и времето за производство. Много често се правят Лийн проекти за подобряване на широки места, които не носят добри резултати на никого. Затова още в началото трябва да се дифинира много внимателно къде е тясното място.


6. Единственото място пред което трябва да има буфер от незавършено производство това е тясното място. Това ще осигури работата му дори и когато машините преди него аварират. Размера се определя по статистически данни и търпи корекции.


7. Размерът на трансферната партида трябва е да възможно най-малък в сравнение с процесната партида. Ако може да намалите трансферната партида до нула е най-добре. Понякога това не е въможно, например ако имате пералня. Не бъркайте работа с партида равна на 1 бр. и модела от Лийн one-piece-flow (еднопоточен модел).


8. Процесната партида трябва да е с динамичен размер. Размерът на процесната партида при тясното място трябва да е по-голям от размера при широките места. Това зависи от поръчките, от времето за обработка в тясното място, което е различно за различните продукти.


9. Производствения график трябва да е съобразен едновременно с капацитета и приоритетите.


Резултати след внедряването:

  1. Намаляване на времето за производство – средно 50%.

  2. Намаляване на инвентара – средо 74%.

  3. Увеличаване на капацитета – средно 20 %. Аз лично съм постигал 35% повече продукция със същите хора и машини, при инвестиция 0 лв.