Обучение по Синхронно Планиране и Организация на производство

Учебната програма е разделена на четири етапа:

 1. Синхронно Планиране I - основи на Синхронното Планиране. 1 ден

 2. Синхронно Планиране II - при успешно положен изпит получавате сертификат за Младши Експерт по Синхронно Планиране. 1 ден

 3. Синхронно Планиране III - задълбочено изучаване как се прилагат методите за планиране и огранизиция на производство в различни производствени среди. 1 ден

 4. Синхронно Планиране IV - при успешно положен изпит получавате сертификат за Експерт по Синхронно Планиране и Организация на Производство. 1 ден

Как се провеждат обученията:

 1. Всеки участник ще получи безплатно двата симулатора на фабрики, за да може да се учи на тях, когато пожелае. Лицензите са безплатно осигурени от нас.

 2. За всички ще има работна тетрадка, в които по време на обучението ще се попълват резултати от различните начини на планиране. Ще има и задачи за домашна работа.

 3. Всеки участник ще работи на компютър с инсталиран симулатор на фабрика.

Синхронно Планиране I - основи на Синхронното Планиране

В симулатора са представени всички основни процеси и данни за работата на една фабрика:

 • Различни машини, с които ще работите.

 • Време за настройка за всяка машина.

 • Време за обработка на материала за всяка машина по маршрута.

 • Отделни маршрути за всеки готов продукт.

 • Зададени са количествата, които клиентите са поръчали.

 • Зададени са цени на материалите и на готовите продукти.

 • Има стойности за оперативните разходи, които трябва да платите и с колко пари разполагате в началото на периода.

Задачата е да се произведат всички продукти, за които има поръчки и да се реализира възможно най-голяма печалба. Ще бъдат изучавани две различни фабрики.


Участниците ще се научат:


 • Как да изчисляват производствен капацитет.

 • Как да намират къде е тясното място в отделен цех и в целия завод.

 • Как се планират производствени процеси през тясното място.

 • Защо Синхронното Планиране е най-добрата система за планиране.

 • Как се прави Производствен График.

 • Как се реагира при възникване на неочакван проблем.

 • Как винаги да си спазват сроковете за производство и да няма закъснели поръчки.

 • Как да прилагат на практика класическия метод DBR.


Синхронно Планиране II - намаляване на срока за производство

Във втората част са добавени още две фабрики, като сложността е увеличена. Освен, че ще задълбочим знанията по прилагане на практика на Класическия DBR метод, който е в основата на Синхронното Планиране, ще добавим и S-DBR. S-DBR предлага по-просто управление на буферите и се внедрява много по-бързо от класическия. Ще се приложат двата метода на една и съща фабрика, за да се видят предимствата на двата метода. По този начин участниците ще се научат как да комбинират двата метода в различни ситуации. За да имате ефективно планиране е важно да се научите да адаптирате различни методи, а не да ги копирате едно към едно. Ще разгледаме всички видове производства - V, A, T и I.


Участниците ще се научат:


 • Как да разпознават различните видове производства.

 • Как да буферират и къде да разполагат буферите при различните производства.

 • Как на практика да прилагат наученото.


След този етап ще се проведе кратък изпит и който го премине успешно ще получи сертификат за Младши Ескперт по Синхронно Планиране.