Обучения по Модерен Мениджмънт

Програмата е подходяща за хора, които се занимават с:

 • Планиране веригата на доставките

 • Планиране на производството

 • Организация на производството

 • Оперативно управление на фабрики

 • Финансово управление на фабрики

Всеки участник ще бъде обучаван по специална програма, която е базирана на най-добрите методологии в света - Синхронно Планиране на Производството и Лийн. Повече информация за Синхронно Планиране на Производството
Заложени са практически упражнения с два компютърни симулатора. На тях ще може да прилагате различни мениджърски подходи при планирането и организирането на производствените процеси и виждате резултатите.


Обучението е разделено на 10 модула, като всеки модул се преподава за 1 ден:


1. Планирането в модерния свят.


 • Дефиниране на основните проблеми при планирането.

 • Как се изчислява производствен капацитет.

 • Синдром на ефективността. Работа с компютърен симулатор GSIM.

 • Определяне размера на партидите. Работа с компютърен симулатор GSIM.

 • Запознаване със Синхронното Планиране.

 • Създаване на производствен график.

2. Увеличаване на производствения капацитет с наличния ресурс.


 • Решаване на сложен производствен процес с компютърния симулатор.

 • Създаване на подобрен производствен график.

 • Анализ на първопричините, които ни пречат да произвеждаме повече.

 • Как да приложим наученото на практика.

 • Създаване на план за постоянни подобрения.

3. Кои са модерните системи за управление и как да ги прилагаме на практика.


 • Запознаване с основните мениджърски методологии.

 • Идеите на Форд. Практическа стойност.

 • Какво наричаме Лийн и как може да ни помогне, ако не произвеждаме автомобили.

 • Какво наричаме Теория на Ограниченията.

 • Какво е това нещо Шест Сигма.

4. Подобряване на потока в производствени компании. Работа с компютърен симулатор MICSS.


 • Подобряването на потока може да се използва за създаване на значително конкуретно предимство.

 • Как да удоволетворим клиента, като в същото време поддържаме ниски разходи.

 • Осигуряване на добра наличност или бърза реакция.

 • Осигуряване на добра ефективна синхронизация между различните видове ресурси, ограничения и вътрешни зависимости.

 • Ефективно контролиране на разходите.

5. Управление на тясното място.


 • Инструменти за управление на тясното място.

 • Как да "изцедим" тясното място.

 • Как "тече работата през" производствените процеси.

 • Видове производства - V, A, T, I.

6. Как да подобрим оперативния мениджмънт.


 • Прилагане на модерния мениджмънт на практика.

 • DBR.

 • S-DBR.

 • Demand-Driven MRP.

 • Реални примери за внедряване.

7. ERP системи - как ни помагат и как ни пречат.


 • Основни идеи в MRP.

 • Инструменти и техники в ERP.

 • Хибридни инсталации.

 • Логики в ERP системите.

8. Новите финанси в производството.


 • Как бързия поток се отразява на финансите.

 • Как финансите могат да съсипят производството.

 • Друг поглед върху оборота, инвентара и оперативните раходи.

 • Защо нямаме нужда от себестойност.

9. Прилагане на практика на наученото. Част 1.


10. Прилагане на практика на наученото. Част 2.