Софтуер за планиране на производството

Защо Синхронното Планиране е най-добрият метод за планиране на производството?

Целите на метода са:

 • Да увеличи продажбите

 • Да намали незавършеното производство

 • Да намали времето за производство на продуктите

 • Да няма закъснели поръчки

 • Да увеличи печалбата на компанията

Какво не е Синхронното Планиране?

 • Това не е Лийн (Lean) и еднопоточния модел (One Piece Flow).

 • Това не е работа в производствена клетка.

 • Това не е Поток на стойносттие (Value Stream Flow).

 • За да използвате нашият софтуер няма да се наложи да променяте разположението на машините и работните станции.

 • Няма нужда да променяте размера на партидите, с които сте свикнали да работите.

 • Няма нужда дори да се прави задълбочен процесен анализ, който отнема месеци.

Софтуерът е базиран на 3 принципа, които позволяват на всяка производствена компания да увеличи скоростта, с която произвежда

1.Приемаме, че непредвидими ситуации съществуват и дори ги очакваме да се случат.

 • Аварии на машини.

 • Закъснение на доставки на материали.

 • Отсъствия на служители.

 • Клиент променя датата на експедиция.

 • Мърфи - всякакви неприятни ситуации.

Синхронното Планиране на Производството е създадено в реално условия и затова е най-близко до истинския живот спрямо най-популярните, като MRP, MRP II и ERP. Който е работил много години в завод знае, че въпросът не е ДАЛИ ще се случат непредвидими ситуации, а КОГА ще се случат. Колкото повече се доближаваме до реалните ситуации в живота, толкова по-лесно ще ни е да планираме и управляваме производствени процеси.


2.Контролираме кога да се стартира работа по поръчка и колко поръчки едновременно ще се работят.

Има един начин на работа, който използва твърдението: "Колкото по-рано започнеш работа по дадена поръчка, толкова по-скоро тя ще е готова". Това, обаче не е вярно.

Един от основните закони в производството, който е доказвам десетки години е Закона на Литъл, който перефразирано гласи, че колкото повече поръчки има по потока, толкова по-дълго време ще се работи по всяка от тях. Изводът е, че трябва да се работи с по-малко поръчки едновременно, за да успеем да използваме максималната скорост на производствената система. Ако работим обаче с прекалено малко на брой поръчки, рискуваме да оставям тясното място без работа, което или ще доведе до финансови щети или до закъснели поръчки. От една страна трябва да работим с малко поръчки, а от друга с повече. Много хора предпочитат да стартират колкото се може повече поръчки, защото не знаят правилния момент и искат да се застраховат. Това се поражда от факта, че нямат визуален контрол на поръчките и тяхното изпълнение и решават, че по-добре повече поръчки, отколкото по-малко.

Тук се наместват компютърните технологии, които могат за няколко секунди да изчислят оптималния брой поръчки, по които може да се работи едновременно, за да се използва капацитета на фабриката максимално и в същото време да имам защитен буфер, ако нещо неочакване се случи.


3.Използване на система за приоритети, за да се знае по коя поръчка кога ще се работи и коя ще е следващата поръчка.

Това са два много важни въпроса за всеки производствен ресурс, било то машина или човек:

 1. По коя поръчка да се работи сега?

 2. Коя е следващата поръчка, по която трябва да се работи?

Много често този избор е оставен на работниците или на мениджърите на отделите. Правилният начин е всички поръчки да са синхронизирани през целия поток, а не всеки отдел да прави вътрешно ре-планиране и да размества поръчките както си иска. Резултатът от вътрешното ре-планиране е увеличаване на общото време за производство над 3 пъти.

Софтуерите за планиране на производството, които са базирани на Синхронно Планиране осигуряват плавно преминване на материалите през всички отдели с маскимална скорост.


Данни за времената на операциите

За да се планира добре трябва да се знае всяка операция за колко време се прави. Например, колко време отнема един струг да се настрои от един продукт на друг. Колко време е необходимо да се щанцова даден детайл. Всеки който е засичал време знае, че стойностите са много относителни. Има значение кой оператор извършва работата, има значение дали сутрин го прави или следобед, когато вече е уморен. За да се зададе все пак някакво време се прилагат различни методи, но всеки знае, че това време не е 100% валидно, дори не е 90% валидно.

Хубавото на софтуера е, че тези времена не е нужно да са толкова точни! Ние имаме механизъм, чрез който успяваме да компенсираме тези неточности без това да пречи на ускоряването на процеса. Накратко казано, подавайте ни каквито данни имате, ние ще успеем да настроим софтуера да работи по възможно най-добрия начин.