Синхронното Планиране срещу Корона кризата

Как Синхронното Планиране може да се справи с Корона кризата ?

Целта на Синхронното Планиране е да увеличи печалбата на компанията, като в същото време намалява инвентара и минимизира оперативните разходи. Звучи много просто и реализацията не е трудна. Проблемът е, че изисква малка промяна в мисленето. За да се реализират тези хубави цели, фокусът трябва да е върху опростяването и намаляването на вариациите в производствените процеси. Всяка производствена компания предлага различни продукти на пазара, като всеки от тях използва различни материали и маршрути. За да поддържа една компания добра печалба тя трябва да е готова постоянно да отговаря на изискванията на пазара. Това включва доставяне на продукти, които пазарът търси; производство с възможно най-високо качество; доставка навреме на цялата поръчка.

Производствените поръчки могат да пристигат от различни източници, да са за различни количества и с различен срок за производство. Времето за производство не е фиксирано, а се променя спрямо желанията на клиента и обещанията на търговеца. Условията в наши дни направиха планирането на производството много трудно, а нуждата от оперативен контрол от висок клас, оргомна.

Промените в пазара и изискванията на клиентите създават необходимостта от постоянни промени в продуктовия микс. В момента има фирми в България, които поддържат над 5 000 продукти, с цел да задоволят желанията на клиентите си. Това е само началото. Кратки партиди, високо качество, кратки срокове - това са новите задължителни условия, ако искате да продавате и да печелите добре.


Кризата от Корона вируса наложи тази ситуация. Голяма несигурност във всички сектори.

За да оцелеете в тази ситуация трябва да направите следните промени:

 1. Намалете размера на партидите.
 2. Ако прекалено много вярвате, че големите партиди имат смисъл, тогава ги намалете на половина и отчетете резултатите. След това Ви гарантирам, че ще намалите още. Знам, че счетоводителите Ви в борбата да намалят себестойността на продукцията, са Ви предложили да работите с големи партиди, но това не е добро решение. Първо такова чудо като "себестойност" не съществува, второ ако спрете да се занимавате с него ще Ви е много по-лесно да печелите пари.

 3. Спрете да произвеждате за склад и започнете да работите само по поръчка.
 4. Знам, че искате да осигурите бърза реакция към пазара, но това не е правилния начин. Когато направите тези промени пак ще имате бърза реакция. Когато спрете да произвеждате за склад, ще намалите затворените пари в материали и затворените пари в готова продукция.

 5. Намалете буферите между операциите.
 6. Организирайте така производствения си процес, че да нямате буфери между различните операции. Ако технологично се налага (термични камери, перални и др.) ги намалето колкото е възможно. Не бъркайте препоръката в първа точка. Там имам предвид размера на производствената партида, а тук говорим за транспортната партида. Колкото е възможно работете с транспортна партида от 1 бр. Премахнете практиката в първия цех да се произвеждат заготовки, които ще се използват от следващия цех след 2-3 дни. Ако днес се правят заготовки, то те трябва да се използват в същия ден (изключение правят операции, при които трябва да се чака определено технологично време, като боядисване). За да се намалят партидите понякога се налага да се преместват машини. За някои фирми това са огромни услия, равносилни на построяване на космически кораб, но ако сте фокусирани ще намерите начин. Аз лично съм участвал в преместването на една 100 тонна преса от един цех в друг, за да се намали рзстоянието между операциите. Разпокрихме покрива, дойде кран, преместихме пресата и покрихме покрива. Време за анализ: 2 седмици; реализация: 2 дни; резултат: от 3 дни време за производство, стана 5 часа. Разбира се изпълниха се и другите препоръки, които описвам.

 7. Спрете да искате всички хора и машини да работят постоянно на 100%.
 8. Това е един от НАЙ-ГОЛЕМИТЕ проблеми на всяко производство. Резултатът от подобен начин на работа е драстично намаляване на производителността. В повечето случаи фирмите работят с 30-35 % производителността, с която могат. Всичко останало го хвърлят във въздуха.

Тези препоръки може да ги изпълните без нужда от софтуер и с много малък бюджет. След около 2 месеца ще може да отчетете увеличаване на производителността до 60%. Ако искате да използвате и останалите 40% ще Ви е необходим софтуер, с който да планирате и контролирате производствените си поръчки спрямо принципите на Синхронното Планиране

Синхронно Планиране на Производството е цялостно решение за фабрики, което включва следните модули:

 1. Компютърен симулатор на фабрика за обучения на персонала как се планира чрез Синхронно Планиране.
 2. Софтуер за планиране и управление на производствени поръчки. В допълнение модул за визуален контрол как се изпълняват поръчките и промяна на приоритети.
 3. Вътрешно-фирмени обучения за мениджъри за организация и управление на производство.