Интернет на нещата


Лийн Андон Система

Improvinn Efficiency System

Използвайки различни мениджърски философии като Производствената система на Тойота (Lean), Теория на Ограниченията (TOC) и Тотално управление на качеството (TQM), ние създадохме Improvinn.

Improvinn е система за увеличаване на производителността, намиране на скрит капацитет, намаляване на сроковете за изпълнение на поръчките и реинженеринг на бизнес процеси.


Гледайте всички процеси в завода на смартфона си в реално време

Ако искате да знаете за колко време се извършват процесите в цеха Ви, ние можем да Ви го покажем в реално време на Вашия смартфон, таблет или компютър.

Почти всички процеси в една фабрика могат да бъдат записвани, измервани и оптимизирани.

Improvinn IoT е платформа за повишаване на ефективността, подобряване на качеството и отдалечено наблюдение на операциите.

Improvinn IoT Platform Ви осигурява:

1. Устройства, които събират информация за процеси и събития.

2. Рутери, към които се свързват всички устройства.

3. Интернет платформа, чрез която на смартфон, таблет, компютър или телевизор в реално време наблюдавате какво се случва.

4. Готови шаблони за статистика и бързи справки.

5. Изпращане на имейли и кратки съобщения(sms) при определени събития, например много време престой на Машина 1.

6. Изпращане на отчет за процесните времена и изпълнение на нормите в края на деня.

Контрол на процесите

Контрол върху реалното време за извършване на процесите.

Контрол върху времето за изпълнение на поръчките.

Контрол върху спазването и намаляването на сроковете за изпълнение на поръчките.

Контрол върху правилното използване на ресурсите.

Повишена видимост директно на смартфона Ви

В реално време се вижда дали някоя поръчка ще закъснее и могат да се вземат мерки веднага.

Вижда се коя станция колко е изработила.

Реални данни за престоите на машините.

Измерване на ефективността в реално време.

Данните могат да се визуализират на голям телевизор в цеха.

Възможно е връзка с ERP системи и синхронизация с Improvinn IoT Platform.

Отчитане на събития

Събирайки информация от различни датчици, Вие получавате съобщение за дадено събитие веднага щом то настъпи:

- Повишена температура

- Прекалено голямо налягане

- Висока влажност

- Влизане в забранена зона

- Бавно темпо на работа

- Риск от забавяне на поръчка и много други.

Засичането на тези събития навреме ще Ви спестят много пари и време.

Всички данни се събират в Improvinn IoT Platform и могат да бъдат лесно анализирани с цел подобряване на ефективността.

Очаквани резултати

Всички поръчки се изпълняват навреме.

Намаляване на времето за изпълнението на поръчките.

Увеличаване на печалбата.

Увеличаване на качеството.

Произвеждате повече, но с по-малко хора.

Improvinn Lean Andon IIoT System - Scheme pdf

Устройство Цена, лв. Месечна такса, лв.
Смарт Бутон Bluetooth 60 20
IIoT Gate до 50 устройства 500 100
IIoT Gate до 100 устройства 700 150
IIoT Platform Server Инсталация 500 200

Всички цени са без ДДС. Ще бъде издадена данъчна фактура.

Резултати

Намаляване на загубите

При описанието на бизнес процесите и правенето на системния анализ ще се направи и анализ на загубите. След това в доклада ще се включат препоръки за намаляване на загубите и изчисления с колко процента може да се увеличи производителността на компанията.

Идентифициране на ограничението

Ограничението или тясното място е това място, което пречи на компанията да прави повече пари сега и в бъдеще. След като Ви предоставим данните от измерването, Вие лесно ще се фокусирате върху него и ще го премахнете.

Увеличаване на печалбата

След като са премахнати основните загубите, фокуса трябва да е върху ограничението на компанията. Чрез системен подход в рамките на три месеца ще се забележи увеличение на печалбата на компанията.

Какво мислят хората за Improvinn


Наши клиенти

Подобрете бизнеса си!

0885-833-629

velikov@improvinn.com