Loadinn - софтуер за оптимизация на наличностите

Колко стока трябва да поддържам на склад?

Много физически магазини преминават постепенно към продажби през уеб сайтове. Други директно стартират нови бинеси като онлайн магазини. Ако работите със стока на склад, основният въпрос, който си задавате постоянно е: "Кой продукт трябва да поддържам на склад и в какво количество?". Добрите софтуери за планиране и прогнозиране се опитват да моделират търсенето и да дават отговори на този въпрос. Тези модели имат няколко проблема:

 • Средните стойности дават отклонения

 • Вариациите са големи

 • Не могат да се справят с резките промени на търсенето

Дилемата при доставките

Основната дилема, която стои пред всеки, който иска да продава през физически или онлайн магазин е:

 1. Да поддържам ли малки наличности с риск да имам липси и пропуснати продажби?

 2. Да поддържам ли големи наличности от стока?

Ако изберете малките наличности няма да блокирате много пари, но не е ясно какви загуби ще понесете, заради липса на стока и пропуснати печалби.

Ако изберете да поддържате големи количества, то ще блокирате много пари, ще можете да продавате, но има риск голяма част от стоката да не се купи, да Ви свършат парите и складовото пространство.

Най-често се използва смесения начин на работа, т.е. някои продукти се поръчват в големи количества, а други в малки или никакви. Нормално е най-търсените продукти да ги поддържате в по-големи количества, а тези за които нямате чести поръчки, да ги държите в минимални. Тук идва основния проблем с определянето на тези параметри - Какво означава голямо количество и какво малко количество за един продукт? Всеки човек с опит ще Ви каже, че трябва да прегледа продажбите за една седмица назад или две, за да определи граничните количества. Ако един човек се занимава само с преглеждане на продукти, за да прецени колко броя да поръча и този човек е с много опит, за един ден може да обработи 1000 продукта. Ако в обекта имате 5 000 продукта, то 4 000 няма да бъдат прегледани, а от тях със сигурност ще има поне 500, които трябва на другия ден да бъдат доставени. На следващия ден вече няма да се преглеждат тези 1000 артикула, а следващите 1000. И така до края на седмица ще бъдат обработени всички 5 000. Това води до големи липси на търсени стоки, а от други прекалено големи количества.

Ако има софтуер, който да Ви помага да поддържате правилния артикул наличен в склада, в правилното време и този софтуер да не Ви презапасява със стока, то това би било перфектноto решение. За да можем да обработваме над 200 000 продукта софтуерът ни е разработен на базата на изкуствен интелект.

Легедна на цветовете

 • Черен (История)- наличността на даден артикул през целия период. Намаляването в графиката съответства на продажба, а нарастването - на доставка. Това са реалните данни, които сме получили и визуализирали.
 • Зелен (Продажби)- това са реалните продажби по дни за конкретния продукт.
 • Син (Запаси)- това е наличността, която можеше да бъде, ако магазинът беше използвал Loadinn. Това са симулирани данни и трябва да се сравняват с наличността по черната крива (История).
 • Червен (Буфер)- максималната граница, която не трябва да се превишава. Динамична стойнсот спрямо пазарното търсене.

Как работи нашия софтуер?

 • Чрез сложен математически алгоритъм тестван в реални условия, софтуерът изчислява динамично, следейки "историята" на продажбите, количеството което трябва да се поддържа на склад. Тази стойност (налично количество) се променя постоянно, защото търсенето е динамично.

 • Автоматизира процеса за планиране на количествата за поръчка. Няма нужда оператори да преглеждат всички артикули един по един, за да определят от кой продукт колко да поръчат. Това става автоматично и резултатът е един файл, в който са описани всички продукти и количествата за поръчка. Могат да се групирани по доставчици. Могат да се изчисляват по 10 000 артикула на час. За някои обекти можем в 12 часа да изпращаме списък в продукти и количества за поръчка в същия ден.

 • Количествата, които софтуерът ще Ви предлага да поддържате на склад ще отговарят едновременно на следните условия:
  1. Да имате в наличност от най-търсените продукти. Това е много голям приоритет в изчисленията - да поддържа на склад топ продуктите Ви, за да нямате пропуснати продажби.
  2. Да не се презапасявате със стока. Запазваме разнообразието от продукти, но намаляваме количествата.

 • Само и единствено, когато тези две условия са изпълнение едновременно, ще имате успешен бизнес!

  Loadinn ще Ви осигури наличностите, за да продавате постоянно най-търсената стока и в същото време няма да Ви позволи да блокирате много пари в стока, която никой не иска да купи. Софтуерът е базиран на Изкуствен Интелект и може да изчислява бази данни с над 200 000 артикули.

Очаквани резултати при използване на Loadinn Ai

 • Увеличаване на продажбите: около 20 %

 • Намаляване на наличностите в обекта: около 30 %

 • Винаги ще имате в наличност топ продуктите

 • Няма да пропускате продажби

 • Няма да се презареждане със стоки, които не може да продадете